Дървена солница с пирография

Дървена солница с пирография

Дървена солница с пирография